Weleens getwijfeld aan je persoonlijke veiligheid? De ambitie een ruzie of gevecht te kunnen voorkomen aan de hand van weerbaarheidstraining? Wil je slachtoffers van zinloos geweld wel helpen, maar je weet niet hoe? Of ben je al jaren op zoek naar de juiste combinatie van een realistisch zelfverdedigingssysteem, mentaal en fysieke weerbaarheidstraining en je wilt jouw lenigheid, kracht en fitness verbeteren? Indien één of meerdere van deze punten jou aanspreekt, dan is Krav Maga het zelfverdedigingssysteem voor jou.

Tijdens een situatie zijn meerdere handelingen denkbaar:

Preventief en/of de-escalatief optreden. Uw eigen lichaamstaal bijvoorbeeld kan non-verbaal signalen uitbrengen. Deze kunnen preventief hun werking hebben om een situatie te voorkomen. Dit wordt tijdens de lessen besproken. Misschien heeft een situatie zich al voorgedaan en wilt u graag voorkomen dat het één en ander uit de hand loopt. Ook dit bespreken we tijdens onze lessen.Het fysieke gebeuren wordt opgelost aan de hand van Krav Maga.

Krav Maga, Hebreeuws voor contactgevecht,  werd ontwikkeld door wijlen Imi Sde-Or (Lichtenfeld). Tijdens zijn militaire carrière als hoofdinstructeur van man-tot-man gevechten bij de IDF schreef Imi het officiële legerhandboek voor man-tot-man gevechten. In 1964 verliet hij de militaire dienst maar bleef hij de instructie van Krav Maga, zowel bij het leger als bij veiligheidsdiensten, begeleiden. Hij spande zich bovendien in om Krav Maga te verbeteren, te verfijnen en toe te spitsen op de behoefte van burgers.

Krav Maga is relatief gemakkelijk aan te leren. Het zelfverdedigingssysteem is ontwikkeld op basis van natuurlijke reactie’s. De logische benadering van zelfverdediging en oefeningen gebaseerd op de werkelijkheid maken het ook voor beginners mogelijk in een relatief korte periode toch een hoog niveau te bereiken.

Fitness – Krav Maga biedt niet alleen zelfverdediging aan; je voelt je tevens lekkerder in je vel, terwijl er gewerkt wordt aan je conditie en gewichtsbeheersing, kracht, lenigheid en stressbestendigheid.

Het systeem is voor iedereen. Het systeem wordt geprezen door mannen én vrouwen, vechtsporters, security, politieagenten en militairen. In feite is Krav Maga de ideale zelfverdedigingsmethode voor mannen, vrouwen, kinderen, ouderen en lichamelijk zwakkeren.